Wspieramy Caritas

Warto pomagać! Właśnie z tą myślą rokrocznie angażujemy się w akcję Tornister Pełen Uśmiechów, w ramach której Caritas Polska przekazuje wyprawki szkolne dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia. Dlatego, również teraz, gdy wieloletnia kampania przybrała nową formułę i stała się długofalowym programem będącym odpowiedzią na wyzwania związane z doświadczeniem pandemii, nas również nie może w nim zabraknąć. Kierując się dobrem dzieci, z ogromną chęcią angażujemy się w niego przekazując na ten cel plecaki oraz artykuły papierniczne i plastyczne. Więcej o akcji na stronie Caritas Polska.