Klauzula informacyjna

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:”r.o.d.o.” informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest St. Majewski S.A. Sp. k. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kredkowej 1, 05-800  Pruszków, dla której Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000490814, NIP 5341012604.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  z Konsultantem ds. Danych Osobowych pod adresem e-mail: abi@st.majewski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • realizacji usługi „Newsletter”, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.;
 • przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.;
 • realizacji konkursów, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.;
 • rozstrzygnięcia gier i zabaw ogłaszanych na portalach społecznościowych Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) r.o.d.o.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
 • wykonującym usługi na rzecz Administratora prawnicze, księgowe, kurierskie;
 • zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny internetowej Administratora;
 • innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy r.o.d.o. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.