Dział Marketingu

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem i chcesz nawiązać współpracę reklamową, skontaktuj się z nami:

Dział Marketingu 

Kierownik Działu Marketingu
Barbara Pikos
tel. +48 22 758 70 41 wew. 37
e-mail: b-pikos@st-majewski.pl

 

Z-ca Kierownika Działu Marketingu
Anna Michałowska
tel. +48 22 758 70 41 wew. 37
e-mail: a-michalowska@st-majewski.pl