Akcja charytatywna „Kilometry Dla Przylądka”

Już po raz drugi firma St. Majewski zaangażowała się w akcję „Kilometry Dla Przylądka”, której celem jest budowa wyjątkowego miejsca – bezpiecznego domu dla osób z autyzmem: Dom na Zawsze

Nasi pracownicy uwierzyli w moc połączenia aktywności fizycznej z odpowiedzialnością społeczną i przez cały maj zespół St. Majewski biegał, spacerował, jeździł na rowerze i ćwiczył, aby wesprzeć budowę pruszkowskiego Domu na Zawsze Przylądek. Dzięki indywidualnym wysiłkom mogliśmy dołożyć swoją zespołową cegiełkę do tej pięknej inicjatywy. Każdy przebyty kilometr w ramach wyzwania "Kilometry dla Przylądka" to 1 zł na rzecz tego szczytnego celu. To niezwykłe przedsięwzięcie pokazuje, że RAZEM możemy osiągnąć więcej i przyczyniać się do realizacji ważnych społecznie projektów.

4 czerwca br. w Szkole Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem "Przylądek" w Parzniewie odbyło się oficjalne zakończenie tegorocznej edycji akcji „Kilometry Dla Przylądka”. Naszą firmę na tej uroczystości reprezentowały najgorliwsze zawodniczki majowych zmagań – Patrycja Syga i Martyna Wąsek - które wróciły z pięknym, zasłużonym pucharem. Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięć i zaangażowania całego naszego zespołu.

Zapraszamy do obejrzenia foto i video relacji z przebiegu sportowych zmagań oraz z oficjalnej uroczystości kończącej tegoroczną edycję: Podsumowanie IV Edycji Kilometrów dla Przylądka