St. Majewski licencjobiorcą roku 2013

Firma St. Majewski od lat współpracuje z największymi światowymi licencjodawcami. Nasza oferta to ponad 900 artykułów w ponad 20 licencjach. Jesteśmy jednym z największych licencjobiorców takich firm jak The Walt Disney Company, Mattel, Hasbro, czy Viacom, a nasza współpraca z nimi to dla nas wyjątkowy powód do dumy. Dlatego z przyjemnością odnotowujemy, że także po stronie licencjodawców nasza współpraca jest wysoko ceniona. W ostatnim czasie otrzymaliśmy dwa prestiżowe wyróżnienia dokumentujące uznanie naszych działań w oczach licencjodawców. The Walt Disney Company uhonorował nas „Dyplomem Uznania Sukcesu Sprzedażowego”, a wspominana wcześniej firma Mattel Polska przyznała nam tytuł „Licensee Of The Year 2013” (Licencjobiorca roku 2013).

Oba wyróżnienia przyjmujemy z dumą, ale także z pokorą. Jesteśmy bowiem świadomi, że sukces w naszej branży, bardziej niż w jakiejkolwiek innej, jest zależny od jakości współpracy pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami.