Marka Bambino patronem IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ”Błogosławiony Jan Paweł II – Co Jan Paweł II widzi dzisiaj z nieba?”

Firma St-Majewski objęła patronatem IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. ”Błogosławiony Jan Paweł II – Co Jan Paweł II widzi dzisiaj z nieba?” zorganizowany na przełomie kwietnia-maja  przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.  Wydarzenie skierowano do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Celem konkursu było przede wszystkim przybliżenie postaci Jana Pawła II, a także pobudzenie aktywności twórczej uczniów w różnym wieku. Do konkursu przystąpiło 187 zespołów szkół, ośrodków, w tym: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych udział wzięło 600 uczniów. W ocenie prac brano pod uwagę przede wszystkim oryginalność i wkład pracy własnej dziecka.

Patronat nad konkursem sprawowali oprócz naszej firmy: Śląski Kurator Oświaty Pan Grzegorz Faber, Bp dr Grzegorz Kaszak - Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, dr Krzysztof Sosna oraz Miesięcznik "Mały Gość Niedzielny", Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Firma St-Majewski ufundowała atrakcyjne nagrody dla laureatów i finalistów konkursu.