Polityka jakości

Nadrzędnym celem firmy „St-Majewski Spółka Akcyjna Sp.k.” jest produkcja artykułów szkolnych w sposób gwarantujący spełnienie oczekiwań klientów w zakresie:

- jakości wyrobów

- terminowości dostaw

- profesjonalnej obsługi

 

Wyznaczony cel zamierzamy osiągnąć poprzez:

 

-  ciągłą analizę rynku,

-  proces produkcji zapewniający najwyższą jakość wyrobów,

- zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom naszych wyrobów ponosząc za nie pełną odpowiedzialność,

-  planowanie, monitorowanie i ciągłe usprawnianie procesów,

-  staranny dobór dostawców surowców i materiałów użytych do produkcji,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój na rzecz jakości oraz odpowiedzialności za dobrze wykonaną pracę poprzez planowanie i prowadzenie szkoleń,

- optymalizację kosztów wytwarzania, analizę kosztów jakości i planowanie ich poziomu.

 

Deklarujemy, iż będziemy zmierzać do rozwoju firmy, prowadząc działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-ISO 9001:2009